جراحی-قلب

کمپانی مانی MANI INC  از جمله شرکتهای بزرگ تولید کننده محصولات با کیفیت پزشکی است ، این کمپانی ژاپنی نوآور با تولید محصولات متنوع و کاربردی دائما در حال تولید محصولات جدید در بخشهای مختلف پزشکی است . به تازگی از سه نوع چاقوی جراحی قلب و عروق رونمایی نموده است که در آینده بسیار نزدیک توزیع سراسری این کالا آغاز خواهد شد .

جستجوی دقیق تر